Raport o stanie Polski

Politycy Lewicy wraz z gronem ekspertów i doradców wypracowali dokument, który rzetelnie przedstawia rzeczywistość w której żyjemy. Podczas prezentacji Raportu o stanie państwa, powierzono mi prezentację problematycznych obszarów związanych z  polityką społeczną pod rządami PiS, które nacechowane są licznymi manipulacjami, błędami i zaniedbaniami.

Bez wątpienia jednym z najbardziej szokujących kroków w kierunku obniżania poziomu ochrony praw człowieka w Polsce był tzw. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2021 r. w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją RP przepisów dopuszczających możliwość przerwania ciąży z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Wyrok nie tylko zaostrzył i tak już jedno z najbardziej restrykcyjnych ustawodawstw antyaborcyjnych na świecie. Doprowadził także do zalegalizowania hipokryzji – prawnej i społecznej, pozwalając na rozrost aborcyjnego podziemia, spychając jednocześnie kobiety w gorszej sytuacji ekonomicznej do poszukiwania niebezpiecznych sposobów na przerwanie ciąży.

Działanie państwa w obszarze praw człowieka musi zmienić się jak najszybciej. Haniebny wyrok TK powinien utracić moc obowiązującą poprzez uchwalenie ustawy ratunkowej – depenalizację przerywania ciąży – oraz ustawy umożliwiającej kobietom bezpieczne przerywanie ciąży do 12 tygodnia.

Więcej o raporcie na stronie Nowej Lewicy:

https://bit.ly/3dEVF1q
Scroll to Top