Praca w sejmie

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny

Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią grupę zainteresowaną problematyką rozwoju społeczno – gospodarczego Pomorza Zachodniego. Celem powołania Zespołu jest wypracowywanie i wspieranie działań służących podejmowaniu przez Sejm RP, Senat RP (i ich komisje), a także Radę Ministrów, poszczególnych Ministrów, agendy rządowe i inne instytucje publiczne decyzji najbardziej korzystnych dla rozwoju społeczno–gospodarczego Pomorza Zachodniego. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.

 • Monitorowanie prac nad projektami ustaw i rządowych dokumentów strategicznych w kontekście ich znaczenia dla Pomorza Zachodniego.
 • Inicjowanie zadań legislacyjnych korzystnych dla Pomorza Zachodniego.
 • Podejmowanie innych zadań wspierających korzystny dla Pomorza Zachodniego przebieg procesów decyzyjnych władz publicznych
 • Marchewka Arkadiusz (KO) – przewodniczący
 • Dobrzyński Leszek (PiS) – wiceprzewodniczący
 • Kochan Magdalena (KO) – wiceprzewodnicząca (senator)
 • Prokop-Paczkowska Małgorzata (Lewica) – wiceprzewodnicząca
 • Rzepa Jarosław (PSL-Kukiz15) – wiceprzewodniczący
 • Fliks Magdalena (KO)
 • Gawłowski Stanisław (niez.) (senator)
 • Grodzki Tomasz (KO) (senator)
 • Gromek Janusz (KO) (senator)
 • Hardie-Douglas Jerzy (KO)
 • Hok Marek (KO)
 • Łącki Artur (KO)
 • Napieralski Grzegorz (KO)
 • Nitras Sławomir (KO)
 • Szałabawka Artur (PiS)
 • Wieczorek Dariusz (Lewica)
 • Kotula Katarzyna (Lewica)
 • Zientarski Piotr Benedykt (KO)

Relacje z prac w komisjach sejmowych

Relacje z prac Zespołów Parlamentarnych

Wystąpienia sejmowe

Konferencja prasowa

Ślubowanie

Wręczenie zaświadczenia

Scroll to Top