Katarzyna

Kotula

Posłanka IX kadencji na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Aktualności

Życzenia Świąteczne

Wydarzenia

Niezależnie od wiary lub jej braku, wyznania i światopoglądu, życzę wszystkim Państwu, abyście mogli przeżyć nadchodzący czas w gronie najbliższych, w atmosferze szczęścia, bliskości, wzajemnego szacunku i miłości oraz uważności…

Zbieramy podpisy pod „Legalną Aborcją”!

Kobiety

Wspólnie z działaczkami i działaczami Razem Szczecin i Nowa Lewica – Pomorze Zachodnie po raz kolejny zbieraliśmy w Szczecinie podpisy pod projektem ustawy obywatelskiej „Legalna aborcja. Bez kompromisów”. Do końca…

Moja praca w liczbach

0 %

frekwencja podczas głosowań

0

złożonych do tej pory interpelacji

0

razy zabrałam głos na mównicy

0

zapytań poselskich

Sprawy o które będę walczyła w sejmie

Innowacyjna edukacja

Nowy sposób nauczania. Szkoła musi odpowiadać na wyzwania współczesności. Ma uczyć współpracy, a nie rywalizacji. 

Edukacja o zdrowiu i seksualności. Należy wprowadzić wolny od ideologicznych nacisków przedmiot, który będzie koncentrować się na przekazaniu rzetelnej wiedzy o zdrowiu i seksualności człowieka.

Cyfrowe klasy. Wyrwiemy polskie szkoły z XIX wieku. W każdym powiecie należy stworzyć cyfrowe sale lekcyjne z nowoczesnym wyposażeniem dla szkół podstawowych.

Prawa kobiet

Bezpieczne przerywanie ciąży. Należy wprowadzić uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia.

Nowoczesna antykoncepcja. Należy zapewnić refundację nowoczesnej antykoncepcji, w tym tabletek „dzień po”.

Równa reprezentacja. Należy wprowadzić parytet płci w Radzie Ministrów, zarządach powiatów i województw, oraz zarządach i radach nadzorczych spółek samorządowych i Skarbu Państwa.

Wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla osób niesamodzielnych. W każdej gminie powinno powstać Centrum Wsparcia Samodzielności świadczące kompleksowe usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych – z niepełnosprawnościami.

Wsparcie dla opiekunek i opiekunów. Należy wprowadzić urlopy wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W tym czasie ich podopieczni będą mieli zapewnione turnusy rehabilitacyjne. 

Świeckie państwo

Kasy fiskalne dla księży. Sprawiedliwie opodatkujemy Kościół. 

Likwidacja Funduszu Kościelnego. Należy wykreślić tę pozycję z budżetu państwa.

Wycofanie religii ze szkół. Należy wycofać religię ze szkół, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekazać na dodatkową naukę języka angielskiego.

Likwidacja klauzuli sumienia. Należy zapewnić pełną dostępność usług i produktów medycznych niezależnie od przekonań lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów.

Przewiń do góry