To już 2 lata w Sejmie

Przedstawiam  informację podsumowującą moje dwa lata pracy parlamentarnej, jako posłanki IX kadencji na Sejm RP. 

Od początku tej kadencji do dnia dzisiejszego tj. 12 listopada 2021 r., złożyłam 1215 interpelacji którym nadano bieg, m.in.: 

 • w sprawie podsumowania programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego” oraz „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”;
 • w sprawie likwidowanych oddziałów rehabilitacji i fizjoterapii;
 • w sprawie zwiększenia dostępności mieszkań komunalnych i socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących wolności głoszenia poglądów na uczelniach w planowanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • w sprawie finansowania zadań oświatowych i planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli;
 • w sprawie działań osłonowych wobec osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne;
 • w sprawie bieżących i przyszłych działań wspomagających szpitale w woj. zachodniopomorskim w obliczu epidemii koronawirusa w Polsce.

Podczas dotychczasowych posiedzeń parlamentarnych, 39 razy zabrałam głos, przedstawiając m.in. stanowisko Lewicy wobec projektu ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Jestem zaangażowana m.in. w pracę w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w której pełnię funkcję zastępczyni przewodniczącego. Pracuję również w Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych oraz Podkomisji stałej do spraw rodziny. 

Przynależę do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, m.in.:

 • Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, gdzie pełnię funkcję zastępczyni przedstawiciela;
 • Polsko-Australijskiej Grupy Parlamentarnej;
 • Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej;
 • Polsko-Kanadyjskiej Grupy Parlamentarnej; 
 • Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej oraz do
 • Zespołu Parlamentarnego Polska-USA w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącej.

Jednocześnie, przynależę do Parlamentarnych Zespołów do spraw: 

 • Polityki Migracyjnej i Integracyjne;j 
 • Równouprawnienia Społeczności LGBT+; 
 • Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 
 • Edukacji Seksualnej; 
 • Ludności, Zdrowia i Rozwoju, gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącej;
 • Miast; 
 • Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • Praw Reprodukcyjnych, którego jestem przewodniczącą;
 • Przyszłości Żywności i Innowacyjnego Rolnictwa;
 • Renaturyzacji Odry; 
 • Równości Rodziców w Dostępie do Świadczeń po Stracie Ciąży;
 • Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącej;
 • Parlamentarnym Zespole Praw Kobiet; oraz
 • Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Dziękuję raz jeszcze za okazane mi zaufanie. Dokładam wszelkich starań by Was nie zawieść. Wszystkim tym, z którymi współpracuję na co dzień, tym którzy okazują mi wielką życzliwość i przychylność – serdecznie dziękuję! To wsparcie dodaje mi skrzydeł i nadaje sens wytężonej pracy.

Jeśli czujesz, że również chcesz się zaangażować we wspólne działania – zapraszam serdecznie do współpracy!

Scroll to Top