Protest wsparcia w obronie praw społeczności LGBT w Szczecinie

„…to walka o Polskę, otwartą, tolerancyjną, kolorową, obywatelską, a walka o prawa społeczności LGBT to walka o prawa człowieka. My sojuszniczki i sojuszniczy musimy bezwarunkowo bronić tych praw bo prawa człowieka nigdy nie są ideologią. Systemowa przemoc państwa wobec społeczności LGBT, to zarówno brak wsparcia instytucji publicznych, opresja w postaci obowiązującego prawa które pomimo art. 32 Konstytucji, nie realizuje równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, jak i przemocy w formie homofobicznych furgonetek, podżegania do nienawiści w formie dehumanizującego języka, opresji w postaci pokazu siły przy zatrzymaniu Margot . To słabość państwa w ochronie mniejszości, grup wykluczonych i dyskryminowanych.” [K. Kotula – część przemówienia na wydarzeniu]

Jedenaste przykazanie – Nie bądź obojętny!

Scroll to Top