Połóżmy kres cierpieniu zwierząt!

Czas zakończyć cierpienie zwierząt – szczególnie ważny jest zakaz #ferm #futrzarskich , który może zakończyć okrutne piekło zwierząt futerkowych. Procedujemy dwa projekty dotyczące praw zwierząt. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 597) oraz Poselski projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 378).

#5dlazwierząt, realizuje część naszych postulatów dotyczących m.in.:

– ograniczenie uboju rytualnego,

– zakazu hodowli zwierząt futerkowych,

– zakazu występów zwierząt w cyrkach,

– zakazu trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi,

– rozszerzenia uprawnień organizacji pozarządowych dbających o prawa zwierząt.

Scroll to Top