Wspólny Klub Parlamentarny Lewicy

W Sejmie powołaliśmy Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy, w skład którego weszło 49 posłanek i posłów oraz senatorka i senator. Przewodniczącym Klubu został wybrany Krzysztof Gawkowski. W prezydium zasiądą również: Pierwsza Wiceprzewodnicząca Marcelina Zawisza; Sekretarz Dariusz Wieczorek; wiceprzewodniczący: Magdalena Biejat, Beata Maciejewska, Karolina Pawliczak, Monika Pawłowska, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Tomasz Trela, Krzysztof Śmiszek.  Funkcję rzeczniczki prasowej Klubu powierzono Annie-Marii Żukowskiej. 

W Komisji Rewizyjnej Klubu zasiądą: Anita Kucharska-Dziedzic, Paulina Matysiak oraz Tadeusz Tomaszewski.

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy rekomenduje Gabrielę Morawską-Stanecką na funkcję wicemarszałkini Senatu oraz Włodzimierza Czarzastego na funkcję wicemarszałka Sejmu.

Parlamentarzystki i parlamentarzyści wchodzący w skład KP Lewicy przyjęli deklarację programową: Polska Jutra – Deklaracja Lewicy

My – obywatele i obywatelki – mamy marzenie. My – Polki i Polacy – marzymy o Polsce, w której wszyscy jesteśmy różni, ale każda i każdy jest równie ważny. My – Lewica – marzymy o Polsce, w której wszyscy jesteśmy częścią wspólnoty, która nikogo nie wyklucza i nie pozostawia samemu sobie. W której interes społeczny jest ważniejszy niż partyjny. Wierzymy, że Polska w XXI wieku może być nowoczesnym państwem dobrobytu – świeckim, szanującym uniwersalną zasadę praworządności i silnie zakorzenionym we wspólnocie Unii Europejskiej.

Jako Lewica wywodzimy się z różnych środowisk i partii. Historycznie niektóre sprawy nas dzielą, ale jeszcze więcej łączy. Jako działacze i działaczki oraz politycy i polityczki partii Lewica Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Wiosny, wierzymy w siłę współpracy i moc dialogu ponad partyjnymi podziałami. Ta współpraca przyniosła efekty – Lewica wraca dziś do polskiego parlamentu. To jednak nie koniec naszej wspólnej drogi. Wspólnie możemy dojść dalej i zbudować Polskę przyszłości, w której każda i każdy będzie czuć się jak u siebie – niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, wiary, orientacji czy zasobności portfela.

Tę wspólną ideę wywodzimy wprost z fundamentalnych zasad, na jakich powinno opierać się nowoczesne, europejskie państwo dobrobytu: równość, szacunek, sprawiedliwość społeczna, rozdział państwa od kościoła, równe prawa kobiet i mężczyzn oraz gwarantowany dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji czy własnego mieszkania.

Dlatego my – przedstawiciele Lewicy Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny – zobowiązujemy się do dalszej współpracy na rzecz Polski. Powołujemy wspólny klub parlamentarny oraz deklarujemy wyznaczenie w przyszłości wspólnego kandydata lub kandydatki na urząd Prezydenta RP.

Lewica chce lepszej Polski. I taką Polskę – Polskę przyszłości – będziemy tworzyć. To jest nasze zobowiązanie. To jest zobowiązanie Lewicy. Bo łączy nas przyszłość!

Scroll to Top