Systemowe wsparcie rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W imieniu KP Lewica złożyliśmy dziś razem z posłem Dariuszem Standerskim, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Propozycja Lewicy to systemowe wsparcie rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – zwiększenie wszystkich świadczeń i ich stały wzrost wraz z płacą minimalną. W propozycji zawarte jest zniesienie zakazu pracy podczas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Projekt stanowi naprawę systemu systemu świadczeń rodzinnych i dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W myśl nowej ustawy świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku powinno wynosić 75% wynagrodzenia minimalnego, czyli 2100 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 1120 zł, wszystkie inne dodatki i świadczenia – od 5%, natomiast opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zapisami ustawy posiadać będą możliwość podjęcia pracy zarobkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ustawa Lewicy proponuje konkretne rozwiązania: stały i systemowy wzrost świadczeń rodzinnych, koniec zakazu pracy przy świadczeniu pielęgnacyjnym dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy inne ugrupowania parlamentarne, oraz rząd do poparcia naszych propozycji.

Scroll to Top