Legalna, bezpieczna, darmowa aborcja – teraz!

Dzisiaj Polki i Europejki mówią jednym głosem i mówią wyraźnie, że prawa kobiet, prawa reprodukcyjne, prawo do aborcji to papierek lakmusowy demokracji i praworządności !

Walka o prawo do aborcji  to nie jest radykalizm, to walka o prawa człowieka.

Parlamentarzystki i parlamentarzyści z Belgii, Danii, Włoch, Francji, Armenii, Chorwacji, Litwy, Finlandii, Norwegii, Austrii, Hiszpanii, Turcji, Irlandii, Rumunii, Azerbejdżanu przybyli do Polski, aby wspólnie z parlamentarzystkami Lewicy pokazać czerwona kartę polskiemu rządowi. Zagraniczni goście przyjechali ze wsparciem i jasnym przesłaniem dla Polek: nigdy nie będziecie szły same!

Wydarzenie to odbyło się rok po decyzji Trybunał Julii Przyłębskiej, który orzekł, że przepis tak zwanej ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Wyrok ten spowodował, iż legalne przerwanie ciąży w Polsce stało się praktycznie niemożliwe.

Lewica opowiada się za prawem wyboru, za europejskim standardem, a którym jest legalna, refundowana i bezpieczną aborcja.

Scroll to Top