Pakt na rzecz ochrony Konwencji Antyprzemocowej

Nie ma usprawiedliwienia dla polityków, którzy chcą uchylenia praw chroniących kobiety przed przemocą! Lewica proponuje zatem Pakt na rzecz ochrony Konwencji Antyprzemocowej! Jesteśmy za:

  • Utrzymaniem ram dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim.
  • Gwarancją zapobiegania, ścigania i likwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.
  • Zapewnieniem specjalnych mechanizmów monitoringu różnych form przemocy domowej.
  • Uznaniem strukturalnego charakteru przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć.
  • Bezwzględnym karaniem i potępieniem łamania jakichkolwiek praw człowieka.
Scroll to Top