Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Od wielu lat wspieram i będę wspierać walkę o godne traktowanie oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. W tym roku wniosłam do Sejmu ustawę, która ma pomóc opiekunom osób z niepełnosprawnościami m.in. w możliwości podjęcia pracy na część etatu, nie pozbawiając ich przy tym świadczenia, które otrzymują.

Polskie prawo nadal działa na szkodę osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom, a partia rządząca traktuje temat wymijająco. Jednak problemy same nie znikną! Państwo powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów.

Wspólnie z Lewicą proponujemy następujące rozwiązania mające na celu poprawienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów w naszym kraju:

  • Wsparcie dla osób niesamodzielnych. W każdej gminie powstanie finansowane z budżetu państwa Centrum Wsparcia Samodzielności świadczące kompleksowe usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych – z niepełnosprawnościami i osób starszych.
  • Zagwarantowanie bezpłatnej pomocy asystentom wspierających wykonywanie codziennych czynności. W szkole zadbanie o jak najlepsze warunki, w tym usprawnienie edukacji włączającej. Wsparcie dla opiekunek i opiekunów.
  • Wprowadzenie corocznych tygodniowych urlopów wytchnieniowych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W tym czasie ich podopieczni będą mieli zapewnione turnusy rehabilitacyjne. Zniesienie całkowitego zakazu aktywności zawodowej dla opiekunów pobierających świadczenia związane z opieką. Będziemy ich wspierać w godzeniu tych ról.
  • Uporządkowanie systemu świadczeń finansowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – wprowadzenie gwarancji świadczenia minimalnego 2000 zł.
Scroll to Top