Interwencja poselska w sprawie Narodowego Programu Szczepień

Duże zaniepokojenie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego dotyczące sposobu i efektywności realizacji Narodowego Programu Szczepień, stanowiło podstawę do przeprowadzenia interwencji poselskiej u Wojewody Zachodniopomorskiego. Wraz posłem Dariuszem Wieczorkiem zwróciłam się do Wojewody o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Kto odpowiada za realizację Narodowego Programu Szczepień na terenie województwa?
 • Czy czas wykonywania szczepień w placówkach na terenie województwa jest dostosowany do trybu funkcjonowania osób czynnych zawodowo, to znaczy czy punkty szczepień będą czynne także w późnych godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy?
 • Jakie placówki będą czynne w soboty i niedziele?
 • Ile szczepionek zabezpieczył Rząd dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego?
 • Kiedy rozpoczną się szczepienia poszczególnych grup społecznych i zawodowych mieszkańców województwa, spoza grupy „0”?
 • Czy mieszkańcy spoza grupy „0” będą mogli dokonać wyboru szczepionki? W jakim trybie będzie dokonywany ten wybór?
 • W jaki sposób zostało zorganizowane na terenie województwa szczepienie realizowane poza placówkami medycznymi, czyli w Domach Opieki Społecznej i innych placówkach stałego pobytu, a także wobec tzw. grupy osób wykluczonych, czyli dzieci i osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z terenów wiejskich pozbawionych dostępu do środków transportu publicznego?
 • W jakim trybie zostało zorganizowane szczepienie dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych ?
 • W jaki sposób otrzymają skierowania na szczepienia w ramach Programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, którzy nie mają założonych Internetowych Kont Pacjenta, ani innych internetowych kont?
 • W związku z tym że, jak poinformował Rząd, Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 został opracowany wyłącznie w celu zaszczepienia obywateli Polski – czy i w jakim trybie, będą mogli być zaszczepieni obcokrajowy pracujący w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych oraz w przedsiębiorstwach na terenie województwa?
 • Czy przewidziano zorganizowanie poradnictwa organizacyjnego i prawnego dla pracodawców z terenu województwa zatrudniających obcokrajowców?

Odpowiedź pisemną jaką uzyskaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego zamieścimy wkrótce w załączniku do artykułu.

Scroll to Top